Hantverkare/administratör
Logga in med ditt användarnamn och lösenord för att registrera eller granska dina tider.

Slutkund/beställare
Logga in med din emailadress som användarnamn och ange det lösenord du fått av din entreprenör för att granska tider på ditt projekt.
Funktioner med mobil tidrapport för hantverkare

iTimeManager kan användas antingen via datorn, eller via en smartphone (iPhone/Android) och de anställda kan registrera sina tider via datorn eller telefonen.

De olika versionerna skiljer sig något från varandra och man kan ta del av fler funktioner via datorn än via mobilversionen.

Läs nedan om de olika funktionerna i respektive version.

Funktioner för administratören via datorn
Inläggning och hantering av företagets projekt

Hantera projekt Administratören (arbetsgivaren) lägger till och tar bort projekt. En stor mängd info kan läggas till om varje projekt och den anställde kan hela tiden söka efter info om ett visst projekt, så som adress eller kontaktuppgift till beställare osv.

Här kan även läggas in information om projektets olika arbetsmoment, typ av kontrakt (fast/löpande), fastighetsbeteckning vid ROT osv.


Inläggning och hantering av företagets anställda

Hantera användare Administratören lägger till och tar bort användare (anställda). Den anställde kan hela tiden gå in via dator och hålla informationen om sig själv uppdaterad, exempelvis anhöriglista och kontaktuppgifter. Arbetsgivaren har även möjlighet att notera den anställdes lön, kontonummer osv.

Man kan välja ifall användaren man lägger in skall vara anställd eller inhyrd. När en användare inte längre är aktiv i företaget så markerar administratören användaren som inaktiv.


Begränsning av synliga projekt för en viss användare

Begränsning av synliga projekt Administratören har möjlighet att begränsa en viss användare till ett visst projekt. Detta är användbart ifall användaren exempelvis är en inhyrd resurs som inte skall se företagets övriga objekt.

Administratören kan även välja ifall en specifik användare skall kunna skapa nya projekt, samt ifall användaren skall ha möjlighet att redigera sina inlagda tidsinmatningar.


Bearbetning av data & skapande av tidrapporter

Bearbetning av data & skapande av tidrapporter Administratören kan välja hur de inrapporterade tiderna skall visas på en rad olika vis. Han kan välja att visa samtliga tider för ett visst objekt, en viss arbetare på ett visst objekt, samtliga tider för en viss arbetare, samtliga tider för ett visst objekt inom en viss tidsperiod osv.

När tiderna väl är filtrerade efter administratörens önskemål visas de på skärmen i en enkel och tydlig lista. Listan skrivs ut via ett knapptryck och kan bifogas med fakturan till kunden, eller användas som löneunderlag för den anställda.

Klicka här för att se ett exempel på en utskriven tidrapport.


Kundinloggning - inlogg för beställare

Kundinloggning - inlogg för beställare Låt din kund på ett visst löpande-objekt få insyn i sina tider. Du lägger själv till och tar bort de beställare som du vill skall ha tillgång till ett visst objekt. Beställaren har endast tillgång till en begränsad mängd information och kan enbart granska tiderna för sitt projekt.

Klicka här för att läsa mer om funktionen för slutkundsinlogg.


Funktioner för användare via mobilen
Tidregistrering via mobilen

Tidsregistrering via mobilen Den anställde väljer vilket projekt han vill registrera tid för från en lista med aktiva projekt. Han anger sedan datum, samt antal timmar han har arbetat för denna tidsinmatning.

Man har även möjlighet att lägga in en notering om vilka arbetsmoment som har utförts och den anställde kan kryssa för ifall någon extratjänst har utförts (exempelvis hämtning av material, bortforsling etc.) som man vill debitera kunden för.


Registrering av frånvaro via mobilen

Registrering av frånvaro via mobilen De anställda kan redogöra för frånvaro via sin mobiltelefon, så som exempelvis semester, sjukdom, vård av sjukt barn osv.

Det finns några frånvarotyper inlagda från start och administatören kan enkelt lägga till fler frånvarotyper som är speciellt anpassade till det aktuella företaget.


Mina tider - Granskning av inlagda tider

Granskning av inlagda tider via mobilen Den anställde kan enkelt visa sina inrapporterade tider i en lista på mobilens skärm. Härifrån har han även möjlighet att redigera och ta bort inlada tider ifall den funktionen är aktiverad för den anställde via administratorn.

På denna sida får den aställde även en uppställning på total arbetad tid, total frånvaro, samt totalt antal körda km med egen bil.


Granska företagets pågående projekt

Granska företagets pågående projekt Den anställde kan granske företagets pågående och avslutade projekt. De får tillgång till projektets adress, kontaktuppgifter och mycket mera. De kan även ta del av vad som skall utföras på projektet.

Beroende på användarens behörighetsnivå så kan han även redigera projektets information, samt skapa nya projekt direkt från sin mobiltelefon.