Hantverkare/administratör
Logga in med ditt användarnamn och lösenord för att registrera eller granska dina tider.

Slutkund/beställare
Logga in med din emailadress som användarnamn och ange det lösenord du fått av din entreprenör för att granska tider på ditt projekt.
Inlogg för slutkund & beställare

Låt din kund få ett "inlogg" och ge kunden möjlighet att själv följa tidrapporteringen för sitt projekt i realtid.

Att ge kunden denna möjlighet är en konkurrensfördel för ditt företag. Med ett kundinlogg låter du inte bara din beställare följa sitt projekt närmare. Du stärker även relationen, samt ger ditt företag ökad trovärdighet genom transparens och insyn i rapporteringen.

Kunden kan följa sina kostnader från dag till dag. Du kan alltid säga till kunden att de hela tiden varit informerade om vad som gjorts och hur lång tid det tagit i det specifika projektet.

Så här går det till

När du skapar ett nytt objekt i iTimeManager så genereras automatiskt en 6-siffrig kod. Denna kod använder sedan kunden ihop med sin e-mailadress för att logga in och granska sina tider. Du lägger själv till och tar bort de kunder som du vill skall ha tillgång till ett visst objekt. Kunden har endast tillgång till en begränsad mängd information och kan således enbart granska tiderna för sitt projekt.